Vi arbejder for:

Et styrket og mere nærværende politi

Der skal slås hårdt og hurtigt ned på kriminalitet. Det kræver, at politiet er til stede, hvor kriminaliteten sker. Derfor ønsker vi et styrket og lokalt politi. Helt konkret ønsker vi 600 flere betjente. For vi vil gøre livet tryggere for dig – og hårdere for de kriminelle.

Højere straffe til forbrydere og bedre vilkår for ofre

Straffen for kriminalitet skal være høj og konsekvent. For kriminelle skal mærke, at straffen gør ondt og at det ikke er et hotel-ophold. Samtidig mener vi, at det er bedst, at vaneforbrydere sidder bag lås og slå, end at de vandrer frit rundt og laver ny kriminalitet. Det handler om, hvad der er fair og retfærdigt.

Når man bliver udsat for eksempelvis vold eller et overgreb, er det statens opgave at beskytte og passe på ofrene – og derefter fange gerningsmanden. Det Konservative Folkeparti står altid på ofrenes side, fordi vi mener, at deres forhold vægter højere end den kriminelles. Derfor ønsker vi bedre vilkår for ofrene og højere straffe til de kriminelle.

Et opgør med parallelsamfund

Der findes i dag dele af Danmark, som ikke følger de danske love og værdier. Bander- og rockergrupper trives i disse områder, hvor unge mennesker bliver rekrutteret til et liv på den forkerte side af loven. Det skal vi ikke acceptere.

Vi mener, at det er ødelæggende for vores samfund, at unge drenge og piger vokser op i miljøer, hvor utryghed, manglende evne til at tale dansk, social kontrol, arbejdsløshed og kriminalitet fylder en alt for stor del af hverdagen. Derfor ønsker vi et opgør med parallelsamfund.

At indvandrere lærer dansk og forsørger sig selv

Hvis man kan bidrage, så skal man bidrage. Det er én af de kerneværdier, som vi har opbygget vores velfærdssamfund på – og det skal vi værne om. Derfor skal udlændinge forsørge sig selv, når de kommer til Danmark, for vi har ikke plads til at vores velfærdsgoder bliver opfattet som et tag-selv-bord. Samtidig skal udlændinge lære at tale dansk. Det skaber bedre betingelser for en vellykket integration.