Jeg sætter de sociale værdier først

Jeg er bosat i Nordjylland, familiemenneske og gift med Camilla. Sammen har vi tre børn.

Som efterskoleforstander har jeg i mange år haft glæden af tæt samarbejde med unge og familier i forskellige livssituationer.
Sociale værdier vil stå stærkt med min stemme i Folketinget. Alle børn og familier fortjener en god start på livet, og alle borgere skal støttes og føle sig frie til at udnytte sine potentialer.
Et rigt samfund tager sig af udsatte og sårbare borgere. Det er en vigtig mærkesag for mig. Samtidig skal gode vilkår for virksomheder og familier sikre, at de, der kan, bevarer ansvar for og indflydelse på eget liv.

Jeg er engageret i foreningsliv og frivilligt arbejde, fordi et stærkt civilsamfund er afgørende for et stærkt velfærdssamfund.
Som 2. viceborgmester i Mariagerfjord, samt medlem af Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget, arbejder jeg hårdt for ordentlighed og brede politiske aftaler.