Det er familiernes ret til selv at bestemme over fritiden. Derfor er jeg imod at der skal være TVUNGEN lektiecafé. Frivillig lektiecafé er fint, og et godt tilbud til dem, der har behov for det.

Efterskolerne og Højskolerne er Danmarks kulturarv og enestående redskaber til at fremme dannelse, demokrati og konservative værdier. Jeg vil kæmpe for bevarelse af 10. klasse, de frie skoler og sikre at de frie skoler i endnu større udstrækning får mulighed for at bidrage til integration, demokrati og dannelse, og være med til at skabe flere gode samfundsborgere i DK.