Jeg vil kæmpe for et Danmark, hvor alle mennesker behandles med tillid og respekt. Derfor ønsker jeg at værne om de kristne værdier i vores samfund.

Familien skal tilbage i centrum. Jeg ønsker at tage ansvaret for opdragelsen af børnene tilbage til der, hvor den hører hjemme – hos forældrene. Derfor skal den tvungne lektiecafé afskaffes.

Jeg ønsker at vi tager ansvar for flygtninge, som må give afkald på alt i deres eget land på grund af krig og forfølgelse. De skal mærke vores hjertevarme, lære danske værdier, og så skal de bidrage til vores samfund gennem uddannelse og arbejde.

Som efterskoleforstander ser jeg dagligt hvordan børn og unge udvikler sig til modne, demokratiske samfundsborgere. Derfor vil jeg arbejde for at bevare 10. klasse på efterskolerne.
Jeg vil arbejde for at styrke de danske familiers frihed og økonomi. Derfor skal topskatten afskaffes. En afskaffelse af topskatten er den bedste måde at skabe vækst, velstand og nye arbejdspladser i Danmark.

 

Hvad brænder jeg for, og hvad vil jeg kæmpe for!

Gud, konge og fædreland! Det er lige mig! Derfor er jeg også konservativ. Jeg vil være med til at give partiet en ny profil og jeg vil at partiet igen skal melde sig ind i værdidebatten i Danmark, og begynde målrettet at arbejde for MENNESKER FØRST! Jeg ønsker at værne om vores lands kristne kulturarv og kristne værdier!

 

Alle mennesker er rigtige og alle er vigtige. Alle skal behandles med tillid, respekt og ansvarlighed!

Hjælp og omsorg, når du har brug for det
Alle danskere skal have fri og lige adgang til sygehuse med behandling i verdensklasse. Men vi ønsker et større fokus på den faglige kvalitet og dine behov. Og både på sygehusene og i ældreplejen skal du mødes af et personale med overskud til omsorg.
Respekt for loven og vores fælles værdier

Det danske samfund bygger på tillid. Men ikke alle føler sig forpligtet over for vores fælles love og værdier. Derfor er det vigtigt for os, at kriminalitet har mærkbare konsekvenser. Det er også vigtigt, at vi stiller større krav til udlændinge om at lære dansk og forsørge sig selv.

Lavere skat og virksomheder i vækst
Du skal have mere ud af at gå på arbejde. Samtidig skal vores virksomheder have gode vilkår. Det giver råd til nye arbejdspladser og flere penge til fællesskabet.
En god start på livet
Alle børn fortjener en god start på livet. Det kræver trygge rammer, gode og fleksible dagtilbud, samt en folkeskole med fokus på faglighed, så vores børn kan udnytte deres potentiale fuldt ud.